Tag Archives: pxe

SuperPXE

I forbindelse med at jeg tenkte å lære meg python, har jeg begynnt på ett lite prosjekt jeg kaller SuperPXE. Målet med prosjektet er ett webinterface hvor man kan velge å reinnstallere en maskin i nettverket med ett valgfritt OS.

Foreløpig er webserveren satt opp til å kjøre python programmet som leverer en “default” config, videre er planen at jeg skal få kompilert opp gPXE 0.9.6+ som automatisk peker mot serveren som inneholder python modulen. Systemet er i utgangspunktet to delt, hvor SuperPXE tar seg av parsingen av config filer, og webinterfacet står for selve opprettelsen av config filene. Hvis ingen config fil finnes, vil den vise standard menyen som vi alle kjenner.