Monthly Archives: November 2012

3 skjerms oppsett for linux

[code]
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig

# nvidia-xconfig: version 290.10 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-07.nvidia.com) Wed Nov 16 18:47:40 PST 2011

# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 260.19.06 (buildd@yellow) Mon Oct 4 15:59:51 UTC 2010

Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 1440 0
Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
Screen 2 "Screen2" LeftOf "Screen0"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "1"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"

# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"

# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Acer V223W"
HorizSync 30.0 – 83.0
VertRefresh 56.0 – 76.0
Option "DPMS"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor2"
VendorName "Unknown"
ModelName "CTL 195UW"
HorizSync 30.0 – 80.0
VertRefresh 50.0 – 75.0
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "Unknown"
ModelName "Samsung SyncMaster"
HorizSync 30.0 – 81.0
VertRefresh 56.0 – 75.0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9800 GT"
BusID "PCI:2:0:0"
Screen 0
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device2"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9800 GT"
BusID "PCI:2:0:0"
Screen 1
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device1"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9800 GT"
BusID "PCI:3:0:0"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0; DFP-0: 1680x1050_60_0 +0+0; DFP-0: 1600×1024 +0+0; DFP-0: 1440×900 +0+0; DFP-0: 1440x900_60 +0+0; DFP-0: 1400×1050 +0+0; DFP-0: 1400x1050_70 +0+0; DFP-0: 1400x1050_60 +0+0; DFP-0: 1360×768 +0+0; DFP-0: 1360x768_60_0 +0+0; DFP-0: 1280×1024 +0+0; DFP-0: 1280x1024_75 +0+0; DFP-0: 1280x1024_60 +0+0; DFP-0: 1280×960 +0+0; DFP-0: 1280x960_60 +0+0; DFP-0: 1280×800 +0+0; DFP-0: 1152×864 +0+0; DFP-0: 1152x864_85 +0+0; DFP-0: 1152x864_85_0 +0+0; DFP-0: 1152x864_75 +0+0; DFP-0: 1152x864_75_0 +0+0; DFP-0: 1152x864_70 +0+0; DFP-0: 1152x864_60 +0+0; DFP-0: 1024×768 +0+0; DFP-0: 1024x768i +0+0; DFP-0: 1024x768_75 +0+0; DFP-0: 1024x768_70 +0+0; DFP-0: 1024x768_60 +0+0; DFP-0: 1024x768d60 +0+0; DFP-0: 960×720 +0+0; DFP-0: 960x720d60 +0+0; DFP-0: 960×600 +0+0; DFP-0: 960×540 +0+0; DFP-0: 928×696 +0+0; DFP-0: 928x696d60 +0+0; DFP-0: 896×672 +0+0; DFP-0: 896x672d60 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen2"
Device "Device2"
Monitor "Monitor2"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "DFP-1: nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
[/code]

Nyttige verktøy i Linux (cli)

HTOP gir en noe bedre oversikt enn top, men gir stort sett ut samme informasjon. F-knapper for å velge for eksempel “tree-view”, samt enkel metod for å sortere på minne, cpu, swap osv.

Stort sett tilgjengelig i de fleste standard repositories.

NMON gir deg en enkel “curses” basert visning av cpu, disk, kernel, nettverks statistikk. Kjempe nyttig verktøy for å finne hvilken disk f.eks som henger etter i ett raidsett.

På bilde til venstre har jeg startet lesing av en fil til /dev/null, og man ser at det er jevn fordeling av IO.  Hele viewet kan endres med de statistikkene man er ute etter, slik at man slipper å se på masse urelevant informasjon.

ATOP ligner endel på topas, som man finner på AIX. Kjempe nyttig verktøy, som til og med peker ut hvilke prosesser, som er busy og som også kan liste prosesser basert på minne, disk, nettverk. I bilde til høyre kan man se at den korrekt har identifisert at jeg kjører en “dd” operasjon, som tar en stor prosentandel av all diskaktivitet.

Kan også også identifisere hvilken prosess som står for prosentvis andel av nettverkstrafikk. Men for nettverks “detaljer”, må det en kernel patch til(vet ikke hva det skulle være for noe).

DSTAT er enda ett kjekt verktøy, men kan være litt vanskeligere å skille tallene ifra hverandre. Men er også veldig nyttig i situasjoner hvor man ønsker å finne en eventuell flaskehals i systemet. Har også støtte for plugins, har foreksempel mulighet til å korrelere trafikk på nettkortet mot diskbruk. Programmet retter seg mer inn mot hardware / system, og egner seg kanskje ikke like godt til å finne eventuelle programmer, som påfører stor last osv.

Pluss alle de andre jeg ikke har nevnt.

  • ethstatus
  • iptraf
  • iperf
  • netstat
  • ps
  • mtr
  • bonnie++