Tag Archives: debian

intel amt/me debian

Endel Intel systemer idag kommer med vPro. Dette vil si at det er en slags billig iLO/iDRAC løsning integrert. Systemet jeg konfigurerte hadde en eldre versjon, som kun gir mulighet for å styre power samt konsoll over seriell. For oss er det mer enn godt nok for breakfix ved feil.

I korte trekk hva som må konfigureres.

1. IP på Intel ME firmware. Trykk F9? rett etter BIOS. I utgangspunktet kan Intel ME ligge på samme IP som host, og ta over trafikk på vei inn på maskinen. Av gammel vane liker jeg helst å separere denne trafikken helt.
2. Konfigurer grub

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet elevator=deadline console=ttyS2,115200n8"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL="console serial"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --port=0xc000 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1"

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

Kort forklaring på “–port=0xc000”. Denne finner du ved å kjøre:

# dmesg |grep ttyS2 |grep irq
[ 0.527818] 0000:00:03.3: ttyS2 at I/O 0xc000 (irq = 17, base_baud = 115200) is a 16550A

Ser at det stemmer med

# lspci |grep KT
00:03.3 Serial controller: Intel Corporation 82Q35 Express Serial KT Controller (rev 02)

3. Konfigurer systemd med getty.

# systemctl enable serial-getty@ttyS2.service
# systemctl start serial-getty@ttyS2.service

4. Koble til med amttool / amtterm

# export AMT_PASSWORD=passw0rd
# amttool hostname
### AMT info on machine 'hostname' ###
AMT version: 3.2.3
Use of uninitialized value $domainname in printf at /bin/amttool line 244.
Hostname: hostname.
Powerstate: S0
Remote Control Capabilities:
IanaOemNumber 0
OemDefinedCapabilities IDER SOL BiosSetup
SpecialCommandsSupported PXE-boot HD-boot cd-boot
SystemCapabilitiesSupported powercycle powerdown powerup reset
SystemFirmwareCapabilities 0
# amtterm hostname
amtterm: NONE -> CONNECT (connection to host)
ipv4 hostname [192.168.2.3] 16994 open
amtterm: CONNECT -> INIT (redirection initialization)
amtterm: INIT -> AUTH (session authentication)
amtterm: AUTH -> INIT_SOL (serial-over-lan initialization)
amtterm: INIT_SOL -> RUN_SOL (serial-over-lan active)
serial-over-lan redirection ok
connected now, use ^] to escape

Debian GNU/Linux 8 hostname ttyS2

hostname login:

Kan også nå web interface for å styre power, se på events osv på port 16992. eks http://192.168.2.3:16992/

Kilder:
https://linux.die.net/man/7/amt-howto
https://wiki.debian.org/AMT/SerialOverLan
http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_AMT_versions

Diverse Raspbeery Pi

For å få tilgang til endel programmer som for eksempel raspistill trenger man pakken libraspberrypi-bin, dette gjelder stort sett kameraet som passer direkte inn i Raspberry Pien. Det viser seg at det kanskje hadde vært enklere å gå for ett normalt web kamera. Selv om det må sies at kvaliteten utifra kameraet faktisk er relativt bra. Trenger også pakken libraspberrypi0 for bibliotek og tilsvarende til kameraet.

Raspberry Pi Stratum 1 NTP server

ntpi-2-1024x760I forbindelse med vær stasjon prosjektet jeg er igang med, så trenger jeg presis tid i forhold til logging av data. Siden 3g forbindelsen på fjellet er forventet å være høyst ustabil ønsker jeg og ha en Stratum 1 NTP server kjørende lokalt.

Den billigste, og beste løsningen har vist seg å være basert på Raspberry Pi, pluss en GPS modul laget for GPIO pinnene, med egen PPS(Pulse Per Second).

Gikk utifra endel “guider” på nettet, men har endret noe på “imaget” jeg bruker på min rPi for å forbedre ytelsen. I det store og det hele brukte “imaget” jeg lastet ned, gpsd daemonen. Forsåvidt helt kurant og gå gjennom shared memory, men hvorfor ikke la ntpd snakke direkte med GPS modulen, når den har muligheten til det.

Endringene som er gjort i forhold til http://ntpi.openchaos.org/downloads/ sitt image.

[code]
## /etc/udev/rules.d/99-pps.rules ##
KERNEL=="ttyAMA0",SYMLINK+="gps0"
KERNEL=="pps0",SYMLINK+="gpspps0"
[/code]
[code]
## /etc/ntp.conf ##
server 127.127.20.0 mode 18 minpoll 4 prefer
fudge 127.127.20.0 flag1 1 flag3 1 refid GPS
[/code]
[code]
pi@ntpi ~ $ sudo update-rc.d gpsd disable
[/code]

Så over til det viktigste…Hvor bra er den egentlig? Kort sagt, meeeeget bra. Har ett par bilder for sammenlikning.

[code]
pi@ntpi ~ $ ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
oGPS_NMEA(0) .GPS. 0 l 12 16 377 0.000 0.003 0.002
[/code]

rPi:
rpi_ntp

vs

Windows:
windows_ntp

Kilder:
http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=95
http://ava.upuaut.net/?p=600
http://ntpi.openchaos.org/downloads/