Tag Archives: mdadm

Utvide mdadm RAID10

Det var litt lite informasjon via google om dette var støttet. Men det viser seg etter litt graving at dette går fint så lenge RAID10 settet er opprettet via mdadm 3.3

Selve utvidelsen er rimelig rett frem.


# cat /proc/mdstat
md1 : active raid10 sda3[0] sdc3[2] sdd3[3] sdb3[1]
195179520 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

# mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sde3 /dev/sdf3 /dev/sdg3 /dev/sdh3
# mdadm --grow --raid-devices=8 /dev/md1
# cat /proc/mdstat
md1 : active raid10 sdh3[7] sdg3[6] sdf3[5] sde3[4] sda3[0] sdc3[2] sdd3[3] sdb3[1]
195179520 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [8/8] [UUUUUUUU]
[>....................] reshape = 0.1% (339584/195179520) finish=9.5min speed=339584K/sec

bad-block-list i mdadm

For fremtidige mdadm raid(Blir mest sannsynligvis ZoL uansett), så kan det aktiveres bad-block-list. Dette skal visstnok kunne gjøre at man får lest ut ett mdadm raid selv om det skulle være noen bad-blocks.

Gjelder mdadm 3.3 og kernel 3.1

To add a bbl to a pre-existing array you need to assemble with “–update=bbl”. You cannot hot-add a BBL at present.

http://lwn.net/Articles/608967 <-- scroll ned til Neil Brown sitt innlegg (Aug 20, 2014 1:44 UTC).