Monthly Archives: March 2011

netapp kommandoer

[bash]
disk show -n # Lister disker som ikke er medlem av noen kontroller.
vol size {volum} +{size}G # Husk å sjekk at det er ledig plass.
snapmirror status {volum} # Viser status på DR-mirror
options autosupport.doit Test # Sender email med filer status.
snapmirror update -S {filer}-sync:{volum} {filer-mirror}:{volum} # Force sync mirror
vfiler run {vfiler} dns flush # Flush dns cache ved netgroup problemer
vfiler run {vfiler} exportfs -f # Flush export cachen
priv set advanced led_on {disk_id} # Skru på led, kan også bruke blink_on
priv set advanced # Nesten som sudo
vfiler run {vfiler} exportfs -c {IP} {volume-path} # Sjekk om en IP har lov til å montere
vfiler run {vfiler} getXXbyYY gethostbyaddr_r {IP} # Kjør lookup i DNS cachen på netappen.

[/bash]