Tag Archives: tank

Utvide ZFS pool med ny RAIDZ VDEV

Rimelig rett frem, det vil riktignok ikke være noen rebalansering av data, så dette må en ta seg av selv. Fordelen er jo at kommandoen er ferdig på sekunder og plassen kan utnyttes umiddelbart.

Først kjørte jeg kommandoen med oppsjonen “-n” for å være sikker på at den var korrekt.

# zpool add -n tank raidz ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJSZ50S-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJT6EWS-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCK3N9DS-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCKZ840S-part4
would update 'tank' to the following configuration:
tank
raidz1
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBGX5SJS-part4
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBGY417S-part4
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBHJT8NP-part4
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBHJT9UP-part4
raidz1
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJSZ50S-part4
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJT6EWS-part4
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCK3N9DS-part4
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCKZ840S-part4
logs
mirror
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485213N-part5
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485216D-part5
cache
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485213N-part6
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485216D-part6

Ser riktig ut, så da kjører vi kommandoen.


# zpool add tank raidz ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJSZ50S-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJT6EWS-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCK3N9DS-part4 ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCKZ840S-part4
# zpool status
pool: tank
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 21h19m with 0 errors on Sat Aug 15 01:49:26 2015
config:

NAME STATE READ WRITE CKSUM
tank ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBGX5SJS-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBGY417S-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBHJT8NP-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDS724040ALE640_PK1334PBHJT9UP-part4 ONLINE 0 0 0
raidz1-2 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJSZ50S-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCJT6EWS-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCK3N9DS-part4 ONLINE 0 0 0
ata-HGST_HDN724040ALE640_PK1381PCKZ840S-part4 ONLINE 0 0 0
logs
mirror-1 ONLINE 0 0 0
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485213N-part5 ONLINE 0 0 0
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485216D-part5 ONLINE 0 0 0
cache
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485213N-part6 ONLINE 0 0 0
ata-Samsung_SSD_840_EVO_250GB_S1DBNSBF485216D-part6 ONLINE 0 0 0

errors: No known data errors
# zpool list tank
NAME SIZE ALLOC FREE EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
tank 28.2T 11.8T 16.4T - 9% 41% 1.00x ONLINE -