Utvide mdadm RAID10

Det var litt lite informasjon via google om dette var støttet. Men det viser seg etter litt graving at dette går fint så lenge RAID10 settet er opprettet via mdadm 3.3

Selve utvidelsen er rimelig rett frem.


# cat /proc/mdstat
md1 : active raid10 sda3[0] sdc3[2] sdd3[3] sdb3[1]
195179520 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

# mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sde3 /dev/sdf3 /dev/sdg3 /dev/sdh3
# mdadm --grow --raid-devices=8 /dev/md1
# cat /proc/mdstat
md1 : active raid10 sdh3[7] sdg3[6] sdf3[5] sde3[4] sda3[0] sdc3[2] sdd3[3] sdb3[1]
195179520 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [8/8] [UUUUUUUU]
[>....................] reshape = 0.1% (339584/195179520) finish=9.5min speed=339584K/sec

This entry was posted in Data, Linux and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *