Modelines til Xorg

cvt er kjekk å ha når man skal lage modelines i Linux. Spesielt i forbindelse med konfigurering av sære prosjektorer.

# cvt 2560 1045
# 2560x1024 59.89 Hz (CVT) hsync: 63.67 kHz; pclk: 218.00 MHz
Modeline "2560x1024_60.00"  218.00  2560 2720 2992 3424  1024 1027 1037 1063 -hsync +vsync
This entry was posted in Data, Linux and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *