Exchange fix for GAOSP

Fant en email pakke for Android som faktisk fungerer på min telefon. Sånn ellers passet jeg på at “push” ikke er aktivert slik at batteritiden skal forbli uendret.

En annen fordel med denne pakken er at selv om Exchange serveren forventer å kunne fjernslette innhold på mobilen din, så er dette fjernet fra kildekoden.

EDIT: Filen jeg linket til her var feil. Så jeg måtte finne den igjen, og legger den opp som en link på bunnen.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=775007

Email.apk

For å bruke denne i stedet for den orginale email applikasjonen.

su -
mount -o remount,rw /system
rm /system/app/Email.apk
cp /sdcard/download/Email.apk /system/app
reboot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *