Daily Archives: March 10, 2015

CactiEZ tom for plass.

Innimellom så begynner CactiEZ å logge masse, og da går en tom for plass. For å ikke ødelegge grafene er trikset å restore en gammel backup. Også sørge for at poller_output cachen blir opprettet på ny i mysql.


# /etc/init.d/httpd stop
# cd /
# tar zxvf /var/www/backups/cacti-backup-2015-03-08.tar.gz
# mysql -ppassord cacti < /var/www/html/cacti-backup.sql # mysql -ppassord syslog < /var/www/html/syslog.sql # cd /var/www/html/cli/ # php repair_database.php

Så for å gjenskape mysql output tabellen.

use cacti;
truncate poller_output;

Denne bruker typisk hvis du ser

03/10/2015 02:29:07 PM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: SQL Assoc Failed!, Error:'1017', SQL:"select poller_output.output, poller_output.time, UNIX_TIMESTAMP(poller_output.time) as unix_time, poller_output.local_data_id, poller_item.rrd_path, poller_item.rrd_name, poller_item.rrd_num from (poller_output,poller_item) where (poller_output.local_data_id=poller_item.local_data_id and poller_output.rrd_name=poller_item.rrd_name) LIMIT 10000"

i loggene.